ОНЧ "Будилник" 1898
Образцово народно читалище в град Ракитово

ТК "Нишан"

 

ОЧАКВАН И ЗАСЛУЖЕН УСПЕХ

НА ТЕАТРАЛЕН КОЛЕКТИВ "НИШАН" !!!

 

С професионалната режисура на Гаро Ашикян,

 театралният колектив при читалището

бе удостсоен с  ПЪРВА НАГРАДА

на Националния фестивал на любителските театри

в гр. Нова Загора за спектакъла ЖЕНИТБА” .