ОНЧ "Будилник" 1898

Образцово народно читалище в град Ракитово

ОНЧ Будилник 1898г. - Ракитово

Национална Литературна Награда "Милош Зяпков" 2022г.

  Тази година Община Ракитово и Образцово Народно Читалище "Будилник" 1898 за единадесети път ще проведат конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”.  През февруари месец, когато по начало обявяваме стартиране на това литературно събитие все още в страната бяха в сила наложените ограничителни мерки, свързани с пандемията от COVID – 19 и по тази причина отложени всички  културни мероприятия. Поради това конкурсът не беше проведен, както винаги на 05.07 или ден преди празника на град Ракитово, а решихме да се проведе на 01.11.2022 год.   

Надяваме се, че до този период  няма да има строги ограничителни мерки, свързани със събирането на много хора на едно място и предвиденото провеждане на Националната литературна награда „Милош Зяпков” ще може да се осъществи.

Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия,  хумор и сатира,  проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.

Тази година Наградата ще се присъди за издадена през предходната 2021 година книга. Присъждането й ще се определи, както винаги от петчленно жури.

Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1500 лева.

Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на 01.11.2022 год., като начина и мястото на връчване ще зависят от моментните обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19.

Авторите могат да изпращат свои книги и без предложение на издателство.

Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 03 октомври 2022 г.

 

Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се  получат на адрес:

 

4640 гр. Ракитово

ул. „Ал.Стамболийски” №4

ОНЧ „Будилник 1898”

до Анна Митева - библиотекар

За Националната литературна награда „Милош Зяпков”

 

За допълнителна информация: тел.: 0884/306061 – Анна Митева - библиотекар

                                                            0887/585720 – Мария Гергененова - секретар

 

 

# # # # # # # # # # #

 

 

ПОКАНА

Читалищното Настоятелство при

ОНЧ “Будилник” 1898 – гр. Ракитово

  КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

на

Отчетно-изборно събрание,

което ще се проведе

на 23 юни 2022г. /четвъртък/ от 17:00ч.

в залата на читалището при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на настоятелството за изминалия период.
  2. Отчетен доклад на проверителната комисия за изминалия период.
  3. Освобождаване от отговорност на настоятелството и проверителната комисия.
  4. Избор на ново ръководство.
  5. Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно.

 

 

 

 

     

Картина1 

На 12 юни 2022г. от 18:00ч. /неделя/

в залата на читалището

 

концерт посветен на 10-годишния юбилей

на СКНТ "Силивряк"

 

 

 

 

 

Актуални новини и събития
Театрален колектив "Нишан"
Детско театрално студио "Питър Пан"
Рок група "Стоп"
Естрадно-сатиричен колектив
Клуб "Приятели на книгата"
Клуб "Краезнание"