ОНЧ "Будилник" 1898
Образцово народно читалище в град Ракитово

разказ

14 април 1898 година…

 

  Сто двадесет и пет години след създаването си читалище „Будилник” пази ревниво своята история и следва творческите си идеали.                                

През всички тези  години читалището е дало възможност за изява и развитие на творческите заложби на не едно поколение. Безспорен е неговия принос за културното развитие на нашия град.                 

    По този повод библиотеката при читалището обявява конкурс на тема

      „Моят вълшебен момент в читалище Будилник“.                                         

Няма възрастови ограничения за участие.   

       Материалите се приемат в библиотеката до 19 май 2023год. Ще бъдат оценявани от професионално жури.

Публикуване на резултатите в страницата на библиотеката и сайта на читалището

на 31 май 2023г