ОНЧ "Будилник" 1898
Образцово народно читалище в град Ракитово

Събрание

 

ПОКАНА

Читалищното Настоятелство при

ОНЧ “Будилник” 1898 – гр. Ракитово

  КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

на

Отчетно-изборно събрание,

което ще се проведе

на 23 юни 2022г. /четвъртък/ от 17:00ч.

в залата на читалището при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на настоятелството за изминалия период.
  2. Отчетен доклад на проверителната комисия за изминалия период.
  3. Освобождаване от отговорност на настоятелството и проверителната комисия.
  4. Избор на ново ръководство.
  5. Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно.